ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Κυριακή Απρίλιος 02, 2023
logo_001.jpg

Πίνακες αξιολόγησης δεκτών και μη δεκτών εκπαιδευτικών για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Βορείου Αιγαίου

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες αξιολόγησης δεκτών και μη δεκτών εκπαιδευτικών για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Βορείου Αιγαίου και επισημαίνουμε το εξής:

Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε δεκτή ή μη δεκτή. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης που αφορά το χαρακτηρισμό της αίτησής τους ως δεκτή ή μη δεκτή αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων και από την Τετάρτη 28/7/21 το πρωί μέχρι την Παρασκευή 30/7/21, στις 15:00.

Πίνακες αξιολόγησης δεκτών εκπαιδευτικών για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Βορείου Αιγαίου

Πίνακες αξιολόγησης μη δεκτών εκπαιδευτικών για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Βορείου Αιγαίου