Διάφορα μαθητικά θέματα
Κυριακή Απρίλιος 02, 2023
logo_001.jpg

Τροποποίηση και συμπλήρωση επί της προκήρυξης εισαγωγής σπουδαστών/τριων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (9-7-2014)

Τροποποίηση και συμπλήρωση επί της προκήρυξης εισαγωγής σπουδαστών/τριων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 [ΑΔΑ:6ΓΣ09-ΓΦΧ]

Για το έγγραφο της Δ/νσης Εκπ/σης Ναυτικών μπορείτε να δείτε εδώ ΑΔΑ:Ψ76Ο0ΟΠ-ΝΤΔ , ενώ εδώ μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 (18-06-2014)

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα τουΥΝΑ: www.yen.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικούακαδημαϊκού έτους 2014-2015.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Όλοι οι υποψήφιοι από την 13-6-2014 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος  ΣΤ  της  Προκήρυξης Διαγωνισμού. Όλοι οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ  (Παράρτημα  Δ) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.   

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά  στο ΥΝΑ), λήγει στις 10-7-2014 για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.  ενώ η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑ), για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης  απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΝΑ, λήγει στις 14-8-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα :

Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Προκύρηξη

Απόφαση Καθορισμού Θέσεων