Κοινωνικό Σχολείο
Παρασκευή Μάρτιος 01, 2024
logo_0012.jpg

Υλικό Σχολικών Συμβούλων

Εργασίες της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ70 κ. Διακογεωργίου

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Χαρακτηριστικά διερευνητικής μεθόδου στη μάθηση και τη διδασκαλία - Το πείραμα επίδειξης ως εργαλείο διερευνητικής μάθησης (Υλικό από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 κ. Μποτσάκη)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η μεθοδολογία STEM στην εκπαίδευση (Υλικό από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 κ. Μποτσάκη)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαχείριση διδακτέας ύλης των Φυσικών Επιστημών και Προγραμματισμός και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Υλικό από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 κ. Μποτσάκη)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τεχνολογία αιχμής στο σχολείο: Ο καλός δάσκαλος (Υλικό από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 κ. Μποτσάκη)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο ρόλος του δασκάλου σ' ένα σχολείο που συνεχώς αλλάζει - Εισήγηση από το Σχολική Σύμβουλο κ. Διακογεωργίου

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σκοπός, μορφές και είδη αξιολόγησης - Υλικό από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 κ. Μποτσάκη

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επιμορφωτικό υλικό από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ03 κ. Ράλλη

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η μικροδιδασκαλία ως εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου εκπαιδευτικού (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 κ. Μποτσάκης)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

(Εργασίες του Μαθηματικού κ. Γεώργιο Δαμαλά, οι οποίες υποβλήθηκαν προς δημοσίευση από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ03 κ. Ράλλη)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η μέθοδος "project" σε "βήματα" (από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 Κ. Μποτσάκη)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι συνθετικές εργασίες ως μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης - Η περίπτωση μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών (από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 κ. Μποτσάκη)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εργαστηριακή άσκηση για την Α και Γ Λυκείου από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 κ. Μποτσάκη και από την εκπαιδευτικό κ. Κατερίνα Νίκα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υλικό για την Α Λυκείου από το Σχολικό Σύμβουλο Μαθματικών κ. Ράλλη

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υλικό από τη Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής κ. Σαμουηλίδου: Η Φυσική Αγωγή στα σχολεία ΕΑΕΠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υλικό από το Σχολικό Σύμβουλο των Μαθηματικών κ. Ράλλη : Α Λυκείου - Β Λύκείου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό : Δραστηριότητες του 7ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης για το σχολ. έτος 2014-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υλικό από τη Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής κ. Σαμουηλίδου

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ψηφιακό Βιβλίο για εκπαιδευτική αξιοποίηση εφαρμογών του Διαδικτύου (απο το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Θεοφανέλλη)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το επαγγελματικό προφίλ και ήθος των εκπαιδευτικών (17-02-2014)

Το επαγγελματικό προφίλ και ήθος των εκπαιδευτικών (17-02-2014)

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο του συνεδρίου με τίτλο "Το επαγγελματικό προφίλ και ήθος των εκπαιδευτικών" εδώ (doc).

Θερινή Ακαδημία Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Δράση»(31-01-2014)

 

 

Σας πληροφορούμε ότι το The European Wergeland Centre σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης , το Υπουργείο Παιδείας και

Αθλητισμού του Μαυροβουνίου καθώς κα με το BureauforEducationalServicesστο Μαυροβούνιο θα διοργανώσουν τον Ιούνιο 2014 την :

Διαβάστε περισσότερα: Θερινή Ακαδημία Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Ανθρώπινα Δικαιώματα σε Δράση»(31-01-2014)