Προγράμματα & Δράσεις
Τρίτη Οκτώβριος 22, 2019
logo_001.jpg

Δράση με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης»

Το 5ο ΓΕΛ Μυτιλήνης  συμμετείχε και εφέτος - με υπεύθυνους καθηγητές την κ. Λεοπούλου. (Μαθηματικό) και τον κ. Γιαννίκο (Φυσικό) - στη δράση των ΕΚΦΕ Σερρών, Κατερίνης, Σπάρτης, Μυτιλήνης και 1ου Ηρακλείου που έγινε σε συνεργασία με το Iνστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Υπεύθυνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ).Την όλη δράση παρακολούθησε και ο Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής κ.Τσιόπας Ιωάν.

Δελτίο Τύπου για την πραγματοποίηση του πειράματος του Ερατοσθένη από μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου του 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης

Ενημερωτικό Κείμενοτων Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 (11-12-2015)

Το έργο είχε ως στόχο την προμήθεια και τον εξοπλισμό 1022 Δημοτικών Σχολείων, ως εξής:

Εξοπλίστηκαν 198 Δημοτικά Σχολεία τα οποία είναι ενταγμένα στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), με ένα κινητό εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο λειτουργεί ως κινητή τάξη, για όλα τα μαθήματα. Ο εξοπλισμός του αποτελείται από δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, δομημένη καλωδίωση, τοπικό δίκτυο για τη σύνδεση των Η/Υ με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και τα λογισμικά λειτουργίας.

Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες, δηλαδή 174 μονοθέσια, 426 διθέσια και 224 τριθέσια δημοτικά σχολεία  εξοπλίστηκαν  με έναν φορητό υπολογιστή και τον σχετικό εξοπλισμό (λογισμικά λειτουργίας, τοπικό δίκτυο, απαραίτητη δομημένη καλωδίωση).

Ο συνολικός π/υ του έργου ανέρχεται σε 2.522.227,62 ?, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη (11-11-2015)

Σας κοινοποιούμε μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικολάου Φίλη για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη.

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου (26-10-2015)

Σας κοινοποιούμε μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικολάου Φίλη για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2015

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη_ 14.06.2015, με θέμα «Σας ευχαριστώ για τη διάσωση της ζωής μου» (Thank you for saving my life) (9-7-2015)

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αρ. πρωτ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.45035/16-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΒΧΚ465ΦΥΟ-7Χ4) έγγραφο του Τμήματος Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη_ 14.06.2015, με θέμα «Σας ευχαριστώ για τη διάσωση της ζωής μου» (Thankyouforsavingmylife)

Διαβάστε περισσότερα: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη_ 14.06.2015, με θέμα «Σας ευχαριστώ για τη διάσωση της ζωής...