Προγράμματα & Δράσεις
Πέμπτη Αύγουστος 22, 2019
logo_001.jpg

Ενημερωτικό Κείμενοτων Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 (11-12-2015)

Το έργο είχε ως στόχο την προμήθεια και τον εξοπλισμό 1022 Δημοτικών Σχολείων, ως εξής:

Εξοπλίστηκαν 198 Δημοτικά Σχολεία τα οποία είναι ενταγμένα στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), με ένα κινητό εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο λειτουργεί ως κινητή τάξη, για όλα τα μαθήματα. Ο εξοπλισμός του αποτελείται από δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, δομημένη καλωδίωση, τοπικό δίκτυο για τη σύνδεση των Η/Υ με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και τα λογισμικά λειτουργίας.

Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες, δηλαδή 174 μονοθέσια, 426 διθέσια και 224 τριθέσια δημοτικά σχολεία  εξοπλίστηκαν  με έναν φορητό υπολογιστή και τον σχετικό εξοπλισμό (λογισμικά λειτουργίας, τοπικό δίκτυο, απαραίτητη δομημένη καλωδίωση).

Ο συνολικός π/υ του έργου ανέρχεται σε 2.522.227,62 ?, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

Διαγνωστικά Κριτήρια, Πρόληψη και Παρεμβάσεις για τα φαινόμενα Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (12-3-2015)

Διαγνωστικά Κριτήρια, Πρόληψη και Παρεμβάσεις για τα φαινόμενα Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Δράσεις ομαλής μετάβασης μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο ΓΔράσεις ομαλής μετάβασης μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιουμνάσιο (25-2-2015)

Δράσεις ομαλής μετάβασης μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο

Και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά θα υλοποιήσουμε στην Περιφέρειά μας δράσεις για την ομαλή μετάβαση των μαθητών μας από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας από την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας κατά τα τρία τελευταία σχολικά έτη, είναι πολύ ενθαρρυντική και λειτουργεί ενισχυτικά στην κατεύθυνση συνέχισης και διεύρυνσής τους. Κλειδί για την επιτυχία αυτών των δράσεων αποτελεί η καλή συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας: Δ/ντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς.

Την ευθύνη για το συντονισμό και την ομαλή υλοποίηση των δράσεων αυτών στις σχολικές μονάδες, έχουν οι κατά τόπους Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα αποστείλουν αναλυτικές οδηγίες στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους και θα διοργανώσουν ενημερωτικές συναντήσεις όπου αυτό χρειάζεται.  Είναι προφανές ότι λόγω της φύσης των δράσεων αυτών, απαραίτητο στοιχείο επιτυχίας αποτελεί η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο ανάμεσα στους Σχολικούς Συμβούλους όσο και ανάμεσα στις σχολικές μονάδες διαφορετικών βαθμίδων. Για το σκοπό αυτό καλό θα ήταν να οργανωθούν και να υλοποιηθούν συναντήσεις συνεργασίας τόσο σε επίπεδο σχολικών συμβούλων, όσο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων.

Τέλος επισημαίνουμε ότι για την ομαλή διεξαγωγή των δράσεων ομαλής μετάβασης μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός της πρόωρης διακοπής των μαθημάτων στα Γυμνάσια λόγω των ετήσιων προαγωγικών εξετάσεων. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να αξιοποιηθεί το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου.

Μαθητικό Φεστιβαλ Ψηφιακής Δημιουργίας (4-04-2014)

Μαθητικό Φεστιβαλ Ψηφιακής Δημιουργίας (4-04-2014)

Πρόσκληση σε Διημερίδα (4-04-2014)

Σας προσκαλούμε στην διημερίδα - εργασίας για εκπαιδευτικούς ΠΕ70, που διοργανώνει η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Β.Αιγαίου σε συνεργασία με την Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου κ.Μαρία Κορδάκη, με θέμα:

?Επιμόρφωση στη Δημιουργία Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Αφηγήσεων?

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ (pdf)