Προγράμματα & Δράσεις
Παρασκευή Μάρτιος 01, 2024
logo_0012.jpg

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου (26-10-2015)

Σας κοινοποιούμε μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικολάου Φίλη για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2015

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη_ 14.06.2015, με θέμα «Σας ευχαριστώ για τη διάσωση της ζωής μου» (Thank you for saving my life) (9-7-2015)

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αρ. πρωτ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.45035/16-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΒΧΚ465ΦΥΟ-7Χ4) έγγραφο του Τμήματος Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη_ 14.06.2015, με θέμα «Σας ευχαριστώ για τη διάσωση της ζωής μου» (Thankyouforsavingmylife)

Διαβάστε περισσότερα: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη_ 14.06.2015, με θέμα «Σας ευχαριστώ για τη διάσωση της ζωής...

Σχολικά Είδη και Χριστουγεννιάτικες Κάρτες από Το Χαμόγελο του Παιδιού 2015 -2016 (30-6-2015)

Σας ενημερώνουμε ότι ο Εθελοντικός Οργανισμός  για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει για τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016 σχολικά είδη και Χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Διαβάστε περισσότερα: Σχολικά Είδη και Χριστουγεννιάτικες Κάρτες από Το Χαμόγελο του Παιδιού 2015 -2016 (30-6-2015)

Διαγνωστικά Κριτήρια, Πρόληψη και Παρεμβάσεις για τα φαινόμενα Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (12-3-2015)

Διαγνωστικά Κριτήρια, Πρόληψη και Παρεμβάσεις για τα φαινόμενα Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Δράσεις ομαλής μετάβασης μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο ΓΔράσεις ομαλής μετάβασης μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιουμνάσιο (25-2-2015)

Δράσεις ομαλής μετάβασης μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο

Και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά θα υλοποιήσουμε στην Περιφέρειά μας δράσεις για την ομαλή μετάβαση των μαθητών μας από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Η μέχρι τώρα εμπειρία μας από την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας κατά τα τρία τελευταία σχολικά έτη, είναι πολύ ενθαρρυντική και λειτουργεί ενισχυτικά στην κατεύθυνση συνέχισης και διεύρυνσής τους. Κλειδί για την επιτυχία αυτών των δράσεων αποτελεί η καλή συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας: Δ/ντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς.

Την ευθύνη για το συντονισμό και την ομαλή υλοποίηση των δράσεων αυτών στις σχολικές μονάδες, έχουν οι κατά τόπους Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα αποστείλουν αναλυτικές οδηγίες στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους και θα διοργανώσουν ενημερωτικές συναντήσεις όπου αυτό χρειάζεται.  Είναι προφανές ότι λόγω της φύσης των δράσεων αυτών, απαραίτητο στοιχείο επιτυχίας αποτελεί η ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο ανάμεσα στους Σχολικούς Συμβούλους όσο και ανάμεσα στις σχολικές μονάδες διαφορετικών βαθμίδων. Για το σκοπό αυτό καλό θα ήταν να οργανωθούν και να υλοποιηθούν συναντήσεις συνεργασίας τόσο σε επίπεδο σχολικών συμβούλων, όσο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων.

Τέλος επισημαίνουμε ότι για την ομαλή διεξαγωγή των δράσεων ομαλής μετάβασης μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός της πρόωρης διακοπής των μαθημάτων στα Γυμνάσια λόγω των ετήσιων προαγωγικών εξετάσεων. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να αξιοποιηθεί το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου.