Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.
Τετάρτη Ιούλιος 24, 2024
logo_0012.jpg

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ για αποφοίτους του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Άνοιξε στον ΕΟΠΠΕΠ η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης για αποφοίτους του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι έως και τις 08/05/2024

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

Οδηγίες για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας για τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας περιόδου 2023- 2024»

Σας ενημερώνουμε ότι Η διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας (203 ώρες) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όχι νωρίτερα από τις 17/06/2024 και όχι αργότερα από τις 29/06/2024.

Δείτε αναλυτικά τις: «Οδηγίες για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας για τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας περιόδου 2023- 2024»

Πρόσκληση Δημοσίων Φορέων για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διάθεση θέσεων Μαθητείας στο  Μεταλυκειακό  Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. 2024-2025.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην: Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Αμοιβή και Ασφάλιση Μαθητευομένων 2023-2024 από 1η Απριλίου 2024

Ενημέρωση σχετικά με την Αμοιβή και Ασφάλιση των Μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.  2023-2024 από 1η Απριλίου 2024- Λήψη Αρχείου

 

Προγραμματισμός πληρωμής Μαρτίου 2024 των μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας.

Για τον μήμα Μάρτιο του 2024, η τελική ημερομηνία οριστικοποίησης των παρουσιολογίων και ανάρτησης τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθητείας, ορίζεται η Δευτέρα 08 Απριλίου 2024.

Διαβάστε εδώ την Ενημέρωση σχετικά με τον Προγραμματισμό πληρωμής Μαρτίου 2024 των μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας , της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ.

Θέματα Υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους 2023 - 2024

Θέματα Υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους 2023 - 2024

  • Τροποποίηση Ανάθεσης Διδασκαλίας Εργαστηριακού Μαθήματος.
  • Κλειστός Εργοδότης την περίοδο των Χριστουγέννων.
  • Άδειες COVID-19.