Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.
Τετάρτη Ιούλιος 24, 2024
logo_0012.jpg

Εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024

Εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τα τμήματα
του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024.

Α’ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ: Α’ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023- 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Κοινοποιούμε την Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακο Ετος-Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2023-2024 Στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ καθώς και τον Πίνακα με τα Εγκριθέντα Τμήματα Μαθητείας.

 

Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιων Εποπτών - Εκπαιδευτικών στο Μεταλυκειακό 'Ετος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2023-2024

Κοινοποιούμε την Απόφαση Έγκρισης του με αρ. 2/01-11-2023 Πρακτικού της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων των υποψήφιων εποπτών-εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024, καθώς και τον Οριστικό Πίνακα κατάταξης υποψηφίων εποπτών - εκπαιδευτικών, έπειτα απο την εξέταση των ενστάσεων, για το  Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-24.

 

Τελικός οριστικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών 2023-24

 

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψήφιων μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό 'Ετος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2023-2024

Κοινοποιούμε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των έγκυρων αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό 'Ετος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2023-2024

 

 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των έγκυρων αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό 'Ετος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2023-2024

Απόφαση Έγκρισης Προσωρινού πίνακας κατάταξης υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας Περιόδου 2023-2024

Κοινοποιούμε την Απόφαση Έγκρισης του με αρ. 1/26-10-2023 Πρακτικού της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων των υποψήφιων εποπτών-εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 ,καθώς και τον Προσωρινό Πίνακα κατάταξης έγκυρων αιτήσεων υποψηφίων εποπτών - εκπαιδευτικών για το  Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-24 και ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η περίοδος υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από σήμερα Παρασκευή  27/10/2023 και ώρα 16.00 μέχρι και την Τρίτη 31/10/2023 και ώρα 15:00.

 

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης έγκυρων αιτήσεων υποψηφίων εποπτών - εκπαιδευτικών για το  Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-24