Διαγωνισμοί - Προγράμματα
Κυριακή Απρίλιος 02, 2023
logo_001.jpg

Ανακοίνωση πρώτων αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Euroscola 2016 (22-1-2016)

Σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έλαβαν οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό του Προγράμματος Euroscola2016 (60% βαθμός γραπτού δοκιμίου, 20% μέσος όρος προηγούμενης τάξης και 20% πτυχίο γλωσσομάθειας), οι 24 (εικοσιτέσσερις) πρώτοι σε (συνολική) βαθμολογία μαθητές είναι οι παρακάτω:

Ανακοίνωση πρώτων αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Euroscola 2016