Ανακοινώσεις
Πέμπτη Ιούνιος 08, 2023
logo_001.jpg

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Διευκρίνηση για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020 για την πρόσληψη Οδηγού και Συνοδού Σχολικού Λεωφορείου σε ΣΜΕΑΕ ευθύνης μας

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για την πλήρωση θέσεων εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 3465/27-08-2020 Ανακοίνωσης, ότι η προθεσμία έναρξης και λήξης υποβολής της σχετικής αίτησης (μαζί με τα απαιτούμενα διακαιολογητικά) θα ανακοινωθεί με σχετικό δελτίο τύπου στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ως εκ τούτου, αιτήσεις που υποβάλλονται πριν την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας, δε λαμβάνονται υπόψη και θα πρέπει να επαναϋποβληθούν εντός της εν λόγω προθεσμίας.

Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Δελτίο Τύπου για τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου  ως εξής:

1. ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ  (Υπόδειγμα 1)

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 2)

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αυτοαπασχολούμενος/-η, συμπληρώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση την έδρα εργασίας του/της (ακριβής διεύθυνση) και τις  ημέρες και ώρες απασχόλησής του/της εβδομαδιαίως.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της Υπηρεσίας ότι το έργο του/της ……….…… κλάδου…. …… στο σχολείο/Υπηρεσία δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου

4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ιδιώτη εργοδότη ή φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο ενδιαφερόμενος (και το οποίο δεν μπορεί να είναι προγενέστερο της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του στο ΠΥΣΕΕΠ) καθώς και ο τόπος, το είδος της απασχόλησης και οι ώρες απασχόλησης την εβδομάδα.

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 203058/Ε4/20-12-2019 (ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019 - ΑΔΑ: ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9) Υπουργική Απόφαση
καλούνται τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και τα μέλη ΕΒΠ-ΔΕ01 τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 αντίστοιχα) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό από τη Δευτέρα 23/12/2019 έως και την Τρίτη 7/1/2019 στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr) κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.
Για σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ εκεί που είναι τα εγχειρίδια το Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό.

ΕΕΠΕΠΒ_ΥΑ πρόσκλησης_ΦΕΚ 43

ΕΕΠΕΒΠ_ΥΑ πρόσκλησης_ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9