Ανακοινώσεις
Τετάρτη Ιανουάριος 26, 2022
logo_001.jpg

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και κατόπιν της ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις μεταθέσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ το σχολικό έτος 2018-19 συνεχίζεται από την Τετάρτη 10 Ιουλίου έως και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00΄ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Τελικός πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΣΥ για τις μεταθέσεις

Σημαντική ανακοίνωση για την προϋπηρεσία των ΕΕΠ-ΕΒΠ

Η προϋπηρεσία των ΕΕΠ – ΕΒΠ καταχωρείται κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας στο ΟΠΣΥΔ η οποία συνοπτικά είναι η εξής:

Λαμβάνονται τα excel, ελέγχονται, συνενώνονται, ελέγχονται εκ νέου κυρίως για τη μορφοποίηση που πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια για τις 13 ΠΔΕ αποστέλλονται στο ΟΠΣΥΔ και μετά από αρκετές εργατοώρες από την ομάδα του ΟΠΣΥΔ καταχωρούνται στο σύστημα.

Μέχρι στιγμής έχει περαστεί μόνο το 1ο μέρος των πλήρους.

Μετά σειρά θα έχει το 2ο μέρος των πλήρους.

Μετά σειρά θα έχουν οι ωρομίσθιοι και μετά τα ΣΔΕ όπου θα ενωθούν τα δύο μέρη για το κάθε ένα από αυτά για να δοθεί ένας πίνακας στην ομάδα του ΟΠΣΥΔ και να μην γίνεται διπλή δουλειά.

Ως εκ τούτου πιθανώς την επόμενη Παρασκευή 12/7 θα μπορούν οι υποψήφιοι να δουν στο ΟΠΣΥΔ το σύνολο της προϋπηρεσίας τους.

Καλό θα είναι επίσης να ελέγχουν μόνο την καρτέλα πρόσληψη με τις ημερομηνίες ανάληψης και λήξης και όχι την καρτέλα μορίων. 

Καθώς στην καρτέλα αυτή αναμένεται να εφαρμοστεί ο νέος αλγόριθμος και να υπολογιστούν σωστά τα μόρια τα οποία τώρα στο άθροισμα δεν είναι σωστά.

Το πεδίο δυσπρόσιτα δεν του δίνετε σημασία. Επίσης η προϋπηρεσία των ΕΕΠ-ΕΒΠ θα μείνει εκεί που είναι και δεν θα  περαστεί στο πεδίο προϋπηρεσία ΣΜΕΑΕ (για λόγους τεχνικούς) αλλά θα υπολογιστεί ως προϋπηρεσία Ειδικής Αγωγής.

 

 

 

 

 

 

Σημαντική ανακοίνωση για μη εγγεγραμμένους στο ΟΠΣΥΔ

Σας ενημερώνουμε ότι οι  αναφερόμενοι στο παρακάτω αρχείο excel δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ.
Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψήφιους που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ δεν θα είναι εφικτή η καταχώριση των στοιχείων τους στο ΟΠΣΥΔ.
Η εγγραφή είναι αυστηρά προσωπική και γίνεται με κωδικούς taxisnet.

Μη εγγεγραμμένοι στο ΟΠΣΥΔ

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου προς υποψήφιους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου

  Προς: υποψήφιους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων


 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει ότι μετά τη χορήγηση εννέα (9) πιστώσεων για πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια της Πράξης ΕΣΠΑ «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο εκπαιδευτικό σύστημα» με κωδικό ΟΠΣ 5002810 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα κατωτέρω λειτουργικά κενά σε Δομές Υποδοχής Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.). Η δήλωση προτίμησης θα πρέπει να συμπληρωθεί με βάση τη σειρά των νήσων στην αρχική αίτηση του Απριλίου ή την επικαιροποιημένη του Ιουλίου 2018.
 Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 έως και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.
Δηλώσεις προτίμησης παρακαλούνται να κάνουν υποψήφιοι αναπληρωτές ΠΕ23 που δεν έχουν προσληφθεί και δεν έχουν διαγραφεί στον Οριστικό Επικουρικό Πίνακα ΕΕΠ ΠΕ 23 της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου.
 Διαβάστε ΕΔΩ την πλήρη ανακοίνωση.

 Δήλωση προτίμησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αναφερόμενοι στο συνημμένο excel δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ.

Υπενθυμίζουμε ότι για τους εν λόγω ΕΕΠ-ΕΒΠ δημιουργήθηκε φάκελος στο ΟΠΣΥΔ τον Ιανουάριο του 2019 από την ομάδα του ΟΠΣΥΔ, ώστε να μπορέσει η Υπηρεσία μας να καταχωρίσει τα στοιχεία/δικαιολογητικά τους, αφού εντάσσονταν στους κυρωμένους πίνακες του 2018-19.

Επισημαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καταχωρίσουμε τα δικαιολογητικά της παρούσας διαδικασίας σε φακέλους χρηστών που δεν είναι εγγεγραμμένοι.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υποψήφιοι, των οποίων τα ονόματα είναι στο συνημμένο excelκαι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να πραγματοποιήσουν άμεσα εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ.

Παρακάτω θα βρείτε τηνΥ.Α. πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ με ανακοινοποίηση ως προς την αίτηση με συμπλήρωση της φράσης στο σημείο πάνω από τις υπογραφές:

  • Έχω πραγματοποιήσει εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διαθέτω προσωπικούς κωδικούς και έχω ελέγξει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μου φακέλου πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.

 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη νέα αίτηση και να την προσκομίσετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας.

Αρχείο excel

Υ.Α. Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αίτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ