Ανακοινώσεις
Τρίτη Οκτώβριος 19, 2021
logo_001.jpg

Σημαντική ανακοίνωση για μη εγγεγραμμένους στο ΟΠΣΥΔ

Σας ενημερώνουμε ότι οι  αναφερόμενοι στο παρακάτω αρχείο excel δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ.
Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψήφιους που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ δεν θα είναι εφικτή η καταχώριση των στοιχείων τους στο ΟΠΣΥΔ.
Η εγγραφή είναι αυστηρά προσωπική και γίνεται με κωδικούς taxisnet.

Μη εγγεγραμμένοι στο ΟΠΣΥΔ

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου προς υποψήφιους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου

  Προς: υποψήφιους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων


 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει ότι μετά τη χορήγηση εννέα (9) πιστώσεων για πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια της Πράξης ΕΣΠΑ «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο εκπαιδευτικό σύστημα» με κωδικό ΟΠΣ 5002810 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα κατωτέρω λειτουργικά κενά σε Δομές Υποδοχής Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.). Η δήλωση προτίμησης θα πρέπει να συμπληρωθεί με βάση τη σειρά των νήσων στην αρχική αίτηση του Απριλίου ή την επικαιροποιημένη του Ιουλίου 2018.
 Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 έως και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.
Δηλώσεις προτίμησης παρακαλούνται να κάνουν υποψήφιοι αναπληρωτές ΠΕ23 που δεν έχουν προσληφθεί και δεν έχουν διαγραφεί στον Οριστικό Επικουρικό Πίνακα ΕΕΠ ΠΕ 23 της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου.
 Διαβάστε ΕΔΩ την πλήρη ανακοίνωση.

 Δήλωση προτίμησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αναφερόμενοι στο συνημμένο excel δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ.

Υπενθυμίζουμε ότι για τους εν λόγω ΕΕΠ-ΕΒΠ δημιουργήθηκε φάκελος στο ΟΠΣΥΔ τον Ιανουάριο του 2019 από την ομάδα του ΟΠΣΥΔ, ώστε να μπορέσει η Υπηρεσία μας να καταχωρίσει τα στοιχεία/δικαιολογητικά τους, αφού εντάσσονταν στους κυρωμένους πίνακες του 2018-19.

Επισημαίνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καταχωρίσουμε τα δικαιολογητικά της παρούσας διαδικασίας σε φακέλους χρηστών που δεν είναι εγγεγραμμένοι.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι υποψήφιοι, των οποίων τα ονόματα είναι στο συνημμένο excelκαι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, να πραγματοποιήσουν άμεσα εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ.

Παρακάτω θα βρείτε τηνΥ.Α. πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ με ανακοινοποίηση ως προς την αίτηση με συμπλήρωση της φράσης στο σημείο πάνω από τις υπογραφές:

  • Έχω πραγματοποιήσει εγγραφή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διαθέτω προσωπικούς κωδικούς και έχω ελέγξει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μου φακέλου πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης.

 Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη νέα αίτηση και να την προσκομίσετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας.

Αρχείο excel

Υ.Α. Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αίτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή δικαιολογητικών στα πλαίσια των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στις κατατόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Αίτηση για εκπαιδευτικούς ΕΑΕ

 

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Περιφεριακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης από 08 Μαΐου 2019 έως 07 Ιουνίου 2019. Ώρες εξυπηρέτησης κοινού στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου: 09:00 – 13:00

 

Αίτηση για ΕΕΠ και ΕΒΠ (ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ)

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για ΕΒΠ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για ΕΕΠ

Ανακοίνωση για αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών των αναπληρωτών Ειδικού Εκαπιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι όσοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, το οποίο δεν έχει λάβει συνάφεια από το ΙΕΠ και επομένως δεν έχει προσμετρηθεί για μισθολογική κατάταξη από το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μεταπτυχιακό, αναλυτική βαθμολογία και σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ) μαζί με τη συνημμένη αίτηση, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Ελ. Βενιζέλου 26, Μακρύς Γυαλός, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81132, 1ος όροφος), προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια αυτού από το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 και την περ. δ του άρθρου 67 του Ν.4589/2019, με τον οποίον προστέθηκαν οι παρ. 11, 12 και 13 στο άρθρο 13 του Π.Δ. 1/2003 και καταργήθηκε η παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013).
Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ή με κατάθεσή τους στην Υπηρεσία μας ή με ταχυδρομική αποστολή τους ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με τηλεμοιοτυπία.
Για την καλύτερη επικοινωνία με τους υποψηφίους παρακαλούμε στην αίτησή τους να αναγράφουν το e-mail τους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22510-48162 (Βασιλέλλη Παρασκευή).

Δελτίο Τύπου

Αίτηση για αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών