Ανακοινώσεις
Τρίτη Αύγουστος 09, 2022
logo_001.jpg

Προθεσμίες ανάληψης υπηρεσίας και λήξη συμβάσεων

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου, καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία από 1-3 Σεπτεμβρίου 2021 απευθείας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές ΕΕΠ των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την 1η έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 απευθείας στη σχολική μονάδα-έδρα του Σ.Δ.Ε.Υ. στο οποίο τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (η οποία θα εκδοθεί την Τρίτη 31/08/2021). Για εξαιρετικούς λόγους οι προσλαμβανόμενοι σε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί της έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ. και στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Η σύμβαση όλων των ανωτέρω αναπληρωτών εκπαιδευτικών / μελών ΕΕΠ λήγει στις 30/6/2022.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Εν όψει των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και στα ΣΔΕΥ αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο για τα κάτωθι:

1) Η τοποθέτηση των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30, οι οποίοι προσλήφθηκαν στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου, γίνεται με Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων.

2) Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κατά των οριζόμενων σε αυτές χρονικών προθεσμιών. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους ανωτέρας βίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ΕΕΠ μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί των εδρών των ΣΔΕΥ, στα αντίστοιχα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

3) Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ καταθέτουν στα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ τα πιστοποιητικά ταυτοποίησης τους και τα αναφερόμενα, τόσο στην παρ. 8 του άρθρου 6 της με αριθμ. πρωτ. 104627/ΦΓ5/7.08.2020 (ΦΕΚ 344/10.8.2020 τ. Β), όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes  δικαιολογητικά. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών COVID-19, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο στοιχείο 6 των δικαιολογητικών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την ανάληψη υπηρεσίας.

4) Όλοι οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ, προκειμένου να καταταχθούν και να προαχθούν μισθολογικά, κατά την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους πρέπει να έχουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία  σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας τους, και την τυχόν  αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών  και συγκεκριμένα:

Α) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας  που τυχόν διαθέτουν,  σε φορείς του δημοσίου ΚΑΙ  σε δημόσια σχολεία (εφόσον αυτά ζητηθούν).

Β) Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών (και αναγνώριση  από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από το εξωτερικό)

Γ) Πρόσφατη Βεβαίωση ενσήμων τύπου ΑΣΕΠ.

 

Όσο αφορά στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1) Οι τοποθετήσεις των εν λόγω αναπληρωτών γίνεται με Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων. 2) Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Υπόψη κ. Μαρίας Χατζηχαλκιά)

3) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 27-08-2021 έως και Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 00.00

4) Η Απόφαση τοποθέτησης θα εκδοθεί την Τρίτη 31-08-2021 και οι αναπληρωτές θα τοποθετηθούν στα ΣΔΕΥ σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και τη θέση κατάταξής τους στον αντίστοιχο αξιολογικό πίνακα του ΑΣΕΠ.

Παρακάτω επισυνάπτονται:

Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης αναπληρωτή/τριας ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ

Απόφαση Ίδρυσης ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου

 

Ίδρυση ΣΔΕΥ της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Ίδρυση ΣΔΕΥ της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Πίνακας μεταθέσεων ΕΕΠ έτους 2021 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πίνακας μεταθέσεων ΕΕΠ έτους 2021-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ