Ανακοινώσεις
Τετάρτη Ιανουάριος 26, 2022
logo_001.jpg

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή δικαιολογητικών στα πλαίσια των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στις κατατόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Αίτηση για εκπαιδευτικούς ΕΑΕ

 

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Περιφεριακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης από 08 Μαΐου 2019 έως 07 Ιουνίου 2019. Ώρες εξυπηρέτησης κοινού στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου: 09:00 – 13:00

 

Αίτηση για ΕΕΠ και ΕΒΠ (ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ)

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για ΕΒΠ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για ΕΕΠ

Ανακοίνωση για αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών των αναπληρωτών Ειδικού Εκαπιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι όσοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, το οποίο δεν έχει λάβει συνάφεια από το ΙΕΠ και επομένως δεν έχει προσμετρηθεί για μισθολογική κατάταξη από το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μεταπτυχιακό, αναλυτική βαθμολογία και σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ) μαζί με τη συνημμένη αίτηση, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Ελ. Βενιζέλου 26, Μακρύς Γυαλός, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81132, 1ος όροφος), προκειμένου να αναγνωριστεί η συνάφεια αυτού από το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 και την περ. δ του άρθρου 67 του Ν.4589/2019, με τον οποίον προστέθηκαν οι παρ. 11, 12 και 13 στο άρθρο 13 του Π.Δ. 1/2003 και καταργήθηκε η παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013).
Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ή με κατάθεσή τους στην Υπηρεσία μας ή με ταχυδρομική αποστολή τους ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με τηλεμοιοτυπία.
Για την καλύτερη επικοινωνία με τους υποψηφίους παρακαλούμε στην αίτησή τους να αναγράφουν το e-mail τους.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22510-48162 (Βασιλέλλη Παρασκευή).

Δελτίο Τύπου

Αίτηση για αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου [ΟΠΣ 5031898]

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει ότι μετά τη χορήγηση τεσσάρων (4) πιστώσεων για πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια της Πράξης ΕΣΠΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019» (ΟΠΣ 5031898), καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα κατωτέρω λειτουργικά κενά. Η παρούσα δήλωση προτίμησης θα πρέπει να συμπληρωθεί με βάση τη σειρά των νήσων στην αρχική αίτηση του Απριλίου ή την επικαιροποιημένη του Ιουλίου.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 έως και την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019.

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου

Δήλωση προτίμησης και ατομικά στοιχεία