Ανακοινώσεις
Παρασκευή Μάιος 27, 2022
logo_001.jpg

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1) Η τοποθέτηση των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30, οι οποίοι προσλήφθηκαν στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου, γίνεται με Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων.

2) Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κατά των οριζόμενων σε αυτές χρονικών προθεσμιών. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους ανωτέρας βίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ΕΕΠ μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί των εδρών των ΣΔΕΥ, στα αντίστοιχα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

3) Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ καταθέτουν στα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ τα πιστοποιητικά ταυτοποίησης τους και τα αναφερόμενα, τόσο στην παρ. 8 του άρθρου 6 της με αριθμ. πρωτ. 104627/ΦΓ5/7.08.2020 (ΦΕΚ 344/10.8.2020 τ. Β), όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes  δικαιολογητικά. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών COVID-19, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο στοιχείο 6 των δικαιολογητικών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την ανάληψη υπηρεσίας.

4) Όλοι οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ, προκειμένου να καταταχθούν και να προαχθούν μισθολογικά, κατά την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους πρέπει να έχουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία  σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας τους, και την τυχόν  αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών  και συγκεκριμένα:

Α) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας  που τυχόν διαθέτουν,  σε φορείς του δημοσίου ΚΑΙ  σε δημόσια σχολεία (εφόσον αυτά ζητηθούν).

Β) Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών (και αναγνώριση  από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από το εξωτερικό)

Γ) Πρόσφατη Βεβαίωση ενσήμων τύπου ΑΣΕΠ.

 

Όσο αφορά στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1) Οι τοποθετήσεις των εν λόγω αναπληρωτών γίνεται με Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων.

2) Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Υπόψη κ. Μαρίας Χατζηχαλκιά)

3) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τρίτη 28-09-2021 έως και Τετάρτη 29-09-2021 και ώρα 00.00

Παρακάτω επισυνάπτονται:

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ)

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΣΟΧ 1/2021)

Μετά την κατάρτιση και την ανακοίνωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου των Πινάκων Κατάταξης υποψηφίων ΔΕ οδηγών και ΔΕ συνοδών σχολικού λεωφορείου, σύμφωνα με την 2520/16-06-2021/ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΨΙΞ146ΜΤΛΗ-ΧΨΞ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της σχολικής μονάδας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου (ΕΑΕ) Μυτιλήνης (Δήμος Μυτιλήνης)

καλούνται

να παρουσιαστούν στην Υπηρεσία μας (Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 26, 1ος Όροφος, Μακρύς Γυαλός Μυτιλήνη) μέχρι και την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021προκειμένου να παραλάβουν Παραπεμπτικό Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου προς Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί κωλύματος οκτάμηνης απασχόλησης, οι παρακάτω υποψήφιοι:

Κωδικός Θέσης: 101, Ειδικότητα: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Μάρκου Ευστράτιος του Βλάσιου

Κωδικός Θέσης: 102, Ειδικότητα: ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

Αναγνώστου Βλοτίνα του Μιλτιάδη

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της πρόσληψης. Η μη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τη μη πραγματοποίηση της πρόσληψης για το συγκεκριμένο υποψήφιο.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης και οι Πίνακες απορριπτέων ειδικότητας ΔΕ Συνοδών και ΔΕ Οδηγών

Στη Μυτιλήνη, σήμερα ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 π.μ. αναρτήθηκαν οι Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης και οι Πίνακες απορριπτέων ειδικότητας ΔΕ Συνοδών και ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, οι οποίοι αφορούν στην κάλυψη των κατωτέρω θέσεων ανά Υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Τόπος Απασχόλησης

(Σχολική Μονάδα)

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

(Δ. Μυτιλήνης)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ*

(ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΑΧ/ΦΟ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της  30.06.2022

1

102

Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

(Δ. Μυτιλήνης)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της  30.06.2022

1

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ (ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.  2520/16-06-2021/ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: ΨΙΞ146ΜΤΛΗ-ΧΨΞ), προσκαλεί όσους/όσες επιθυμούν να προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων που εδρεύει στη Λέσβο. Για περισσότερες πληροφορές ανατρέξτε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10.06.2021

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ1 2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. (μόνιμοι, αναπληρωτές), οι οποίοι επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου  ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ  (Υπόδειγμα 1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 2)

Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/-τρια είναι αυτοαπασχολούμενος/-η, συμπληρώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση την έδρα εργασίας του/της (ακριβής διεύθυνση) και τις  ημέρες και ώρες απασχόλησής του/της εβδομαδιαίως.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της Υπηρεσίας ότι το έργο του/της ……….…… κλάδου…. …… στο σχολείο/Υπηρεσία δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου

ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ιδιώτη εργοδότη ή φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο ενδιαφερόμενος (και το οποίο δεν μπορεί να είναι προγενέστερο της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του στο ΠΥΣΕΕΠ) καθώς και ο τόπος, το είδος της απασχόλησης και οι ώρες απασχόλησης την εβδομάδα.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας με ευθύνη των ενδιαφερομένων (υπογεγραμμένα), αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eidag@vaigaiou.pde.sch.gr (Υπόψη κ. Μαρίας Χατζηχαλκιά).

Όσο αφορά στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς / ΕΕΠ / ΕΒΠ η αίτηση μαζί με τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μας κατά την ημερομηνία ανάληψης.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στα παρακάτω σημεία :

Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πριν την έναρξη του έργου, ώστε να έχει το Συμβούλιο τον επαρκή χρόνο για να αποφανθεί για τη χορήγηση ή μη αυτής.

Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.