Ανακοινώσεις
Κυριακή Απρίλιος 02, 2023
logo_001.jpg

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ ΣΕ ΣΔΕΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΣΥΝΑΨΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Εν όψει των αναλήψεων υπηρεσίας των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν με τις αποφάσεις της 1ης/9/2022 σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι ψηφιακές συμβάσεις για τους αναπληρωτές (ΠΕ23 & ΠΕ30) που προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ θα υλοποιηθούν ήδη από την 1η φάση προσλήψεων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ-ΕΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ.

Η διαδικασία θα γίνει όπως και με τους προσληφθέντες που αναλαμβάνουν σε σχολική μονάδα (που είναι ήδη οποίο είναι γνωστό στους Δ/ντες των σχολείων).

Σημείωση: για τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ, αλλά όμως αναλαμβάνουν υπηρεσία σε ΚΕΔΑΣΥ η σύμβαση θα γίνει έγχαρτα όπως κάθε φορά και προφανώς το ίδιο και για όλους τους αναπληρωτές (εκπ/κους και ΕΕΠ) που προσλήφθηκαν σε ΚΕΔΑΣΥ.

 

Στη σελίδα   https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes θα ανακοινωθεί η εν λόγω (νέα) δυνατότητα που δίνεται στους αναπληρωτές αυτούς ως εξής:

A. Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία ανήκουν:

……..

4. Αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί) που προσλαμβάνονται σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ

Οι αναπληρωτές αυτοί θα πρέπει να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) προκειμένου να λάβουν περισσότερες οδηγίες και να ενημερωθούν για τη διαδικασία δήλωσης σχολικών μονάδων και τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.

Οι αναπληρωτές μπορούν να παρουσιαστούν είτε στην έδρα του ΣΔΕΥ που θα έχουν τοποθετηθεί, είτε στο ΚΕΔΑΣΥ (ανάλογα με τις οδηγίες της ΠΔΕ).

Από το τρέχον σχολικό έτος, οι αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής, θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης ΜΟΝΟ για όσους αναλάβουν στη σχολική μονάδα, έδρα του ΣΔΕΥ ενώ για τους προσληφθέντες που αναλάβουν υπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ (αντί για την έδρα του ΣΔΕΥ) η σύμβαση θα γίνεται έγχαρτα

Ως εκ τούτου για τους προσληφθέντες που θα συνάψουν ψηφιακή σύμβαση επισημαίνεται η γενική οδηγία που υφίσταται και συγκεκριμένα ότι η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τουςμέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία, διαφορετικά δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

αφετέρουακολουθούνται τα βήματα των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται σε περιοχές από το βήμα 3 και μετά ως ακολούθως:

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος του σχολείου, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΣΕ ΣΔΕΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΣΕ ΣΔΕΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΚΑΙ ΣΔΕΥ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εν όψει των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και στα ΣΔΕΥ αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο για τα κάτωθι:

1) Η τοποθέτηση των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30, οι οποίοι προσλήφθηκαν στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου, γίνεται με Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων.

2) Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κατά των οριζόμενων σε αυτές χρονικών προθεσμιών (5 και 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες από 08:00 έως και 14:30). Κατ’ εξαίρεση και για λόγους ανωτέρας βίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ΕΕΠ μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί των εδρών των ΣΔΕΥ, στα αντίστοιχα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΣΔΕΥ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ)

ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΣΔΕΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ)

3) Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ καταθέτουν στα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. ή στις έδρες των ΣΔΕΥ τα πιστοποιητικά ταυτοποίησης τους και τα αναφερόμενα, τόσο στην παρ. 8 του άρθρου 6 της με αριθμ. πρωτ. 104627/ΦΓ5/7.08.2020 (ΦΕΚ 344/10.8.2020 τ. Β), όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes  δικαιολογητικά. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών COVID-19, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο στοιχείο 6 των δικαιολογητικών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την ανάληψη υπηρεσίας.

Ειδικά, τα κάτωθι έντυπα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι ώρα 14.30 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αυθημερόν πρόσληψη στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη και η Υπηρεσία μας δε θα ευθύνεται γι' αυτό.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

4) Όλοι οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ, προκειμένου να καταταχθούν και να προαχθούν μισθολογικάκατά την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους πρέπει να έχουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία  σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας τους, και την τυχόν  αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών  και συγκεκριμένα:

Α) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας)

Β) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας)

Γ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (με ημερομηνία αυτή της ανάληψης υπηρεσίας)

Δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας  που τυχόν διαθέτουν,  σε φορείς του δημοσίου ΚΑΙ  σε δημόσια σχολεία (εφόσον αυτά ζητηθούν).

Ε) Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών (και αναγνώριση  από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από το εξωτερικό)

ΣΤ) Πρόσφατη Βεβαίωση ενσήμων τύπου ΑΣΕΠ.

 

Όσο αφορά στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1) Οι τοποθετήσεις των εν λόγω αναπληρωτών γίνεται με Απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων (ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΔΕΥ).

2) Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  (Υπόψη κ. Μαρίας Χατζηχαλκιά)

3) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 έως και Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 00.00

4) Η Απόφαση τοποθέτησης θα εκδοθεί την Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022 και οι αναπληρωτές θα τοποθετηθούν στα ΣΔΕΥ σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και τη θέση κατάταξής τους στον αντίστοιχο αξιολογικό πίνακα του ΑΣΕΠ.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, επισυνάπτουμε την Απόφαση ίδρυσης των ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου.