Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Τρίτη Νοέμβριος 29, 2022
logo_001.jpg

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ Δεκεμβρίου 2017

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα ΚΠγ Δεκεμβρίου 2017, όπως ανακοινώθηκαν με το από 12-11-2017 Δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ Δεκεμβρίου 2017