Μαθητεία των ΕΠΑ.Λ.
Σάββατο Αύγουστος 15, 2020
logo_001.jpg

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου.

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου. 

Η απόφαση αφορα τα τμήματα περιόδου 6-7-2020 εως 14-7-2020

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%A9%CE%9B46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A35%CE%93?inline=true