Μαθητεία των ΕΠΑ.Λ.
Παρασκευή Μάρτιος 01, 2024
logo_0012.jpg

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ Π.Δ.Ε. & ΥΠΕΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Μετά το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων, αναρτάται ο οριστικός πίνακας των πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Δείτε ΕΔΩ τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ