Μαθητεία των ΕΠΑ.Λ.
Τετάρτη Ιούλιος 24, 2024
logo_0012.jpg

Προγραμματισμός Πληρωμής Μαίου 2024 των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας.

Προγραμματισμός Πληρωμής Μαίου 2024 των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας.

 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τον προγραμματισμό πληρωμής των μαθητευόμενων για τον μήνα Μάιο 2024, ότι τελική ημερομηνία οριστικοποίησης και ανάρτησης των παρουσιολογίων στο Πληροφοριακό Σύστημα ορίζεται η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις οδηγίες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ - Μονάδα Β2 εδώ.