Μαθητεία των ΕΠΑ.Λ.
Τρίτη Δεκέμβριος 06, 2022
logo_001.jpg

Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας και Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις που αφορούν την Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας καθώς και ο Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας.
Διαβάστε ΕΔΩ τις αποφάσεις.
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Παράταση προθεσμίας για διάθεση θέσεων μαθητείας

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας του ΥΠΑΙΘ τις τελευταίες ημέρες και της βούλησης κάλυψης αναγκών για μαθητεία όσο το δυνατόν περισσότερων υποψηφίων, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ανακοινώνει ότι:

α) η δυνατότητα διάθεσης θέσεων μαθητείας από φορείς του Δημοσίου παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 19/9/2021 και ώρα 23.59, καθώς απαιτείται έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης και

β) για τους φορείς του ιδιωτικού τομέα η προθεσμία για διάθεση θέσεων παρατείνεται έως την Κυριακή στις 26/9/2021 και ώρα 23.59.

Με τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Τάξης Μαθητείας δεν θα είναι προσβάσιμο στις Διεπαφές Δημοσίων Φορέων και Επιχειρήσεων.

 

Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» περιόδου 2021-2022

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας στηρίζει την αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στις προτεραιότητές της για παροχή προσόντων στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων εντάσσεται και ο θεσμός της μαθητείας, που στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των εκπαιδευτικών δομών με τους φορείς απασχόλησης και υλοποιείται για να καταστεί πραγματικότητα η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Στο αναφερόμενο πλαίσιο, για τις θέσεις μαθητείας στον δημόσιο τομέα, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας και αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. και Νεολαίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για την προσφορά θέσεων μαθητείας για την περίοδο 2021-2022 (έναρξη τμημάτων τον Οκτώβριο του 2021).

Όσοι ιδιωτικοί φορείς επιθυμούν να στηρίξουν για άλλη μια χρονιά τον θεσμό της μαθητείας, επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων που επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα https://e-mathiteia.minedu.gov.gr και να ακολουθήσουν τις αναρτημένες οδηγίες για «Διεπαφή Επιχειρήσεων».

Οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται το Ενημερωτικό σημείωμα για εργοδότες 2021-2022 για περαιτέρω πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας 2021 - 2022 από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα θα παραταθεί έως την Τετάρτη 15/09/2021 και ώρα 23:59.

Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» περιόδου 2021-2022

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση των αποφοίτων τους να ενταχθούν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Τo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει την αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί ο θεσμός της Μαθητείας, όπου οι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παράσχουν στον μαθητευόμενο μάθηση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί μετά από εξετάσεις σε πιστοποίηση των γνώσεων. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ενώ συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου. Ο θεσμός της Μαθητείας έχει θετική ανταπόκριση στους φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Με πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, καλούνται οι φορείς του δημοσίου τομέα να στηρίξουν το θεσμό της Μαθητείας, επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων, προσφέροντας θέσεις Μαθητείας για το έτος 2021-2022.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας 2021 - 2022 από φορείς του Δημοσίου Τομέα θα παραταθεί έως την Τετάρτη 15/09/2021 και ώρα 23:59.

Η σχετική πρόσκληση εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. της 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. της 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1ης περιόδου 2021.

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν επιτύχει και στα δύο μέρη των εξετάσεων, στο Θεωρητικό και στο Πρακτικό μέρος.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Οδηγίες προς τους Υποψηφίους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1ης Περιόδου 2021

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Ώρα προσέλευσης στο Εξεταστικό Κέντρο 10:30.

Ώρα έναρξης Εξετάσεων 11:00.

Διάρκεια Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους μια (1) ώρα.

Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας:

  • Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή τη Στρατιωτική Ταυτότητα ή το ισχύον Διαβατήριο (με βάση αυτά τα έγγραφα πραγματοποιείται η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας στο Ειδικό Έντυπο Απαντήσεων Θεωρητικού Μέρους).
  • Τη Χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.
  • Τη μάσκα προστασίας.
  • Ένα στυλό χρώματος μπλε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε ένα από τα παραπάνω έγγραφα δεν θα σας επιτραπεί η συμμετοχή σας στις εξετάσεις.  

2) Τα κινητά τηλέφωνα απενεργοποιούνται και παραδίδονται στους Επιτηρητές ή στους Εξεταστές, κατά την είσοδο στην αίθουσα, και παραλαμβάνονται κατά την αποχώρηση.

3) Τα προσωπικά αντικείμενα που δεν είναι απαραίτητα κατά την εξέταση συγκεντρώνονται σε χώρο ορατό από όλους.

4) Επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ μπλε στυλό διαρκείας, ενώ απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού.

 [Διορθώσεις ή αποξέσεις που έγιναν από τον υποψήφιο στα έντυπα απαντήσεων ισχύουν μόνο εφόσον υπογράφονται από τους Επιτηρητές του Εξεταστικού Κέντρου με σχετική σημείωση].

5) Ολοκληρώνοντας την εξέτασή σας και πριν βγείτε από την αίθουσα, παραδίδετε το Έντυπο των Απαντήσεων στους Επιτηρητές, οι οποίοι, μπροστά σας, καλύπτουν τα ατομικά σας στοιχεία με αδιαφανές αυτοκόλλητο και υπογράφουν την παραλαβή του στην προβλεπόμενη στο έντυπο θέση.

6) Δεν επιτρέπεται η αποχώρησή σας από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μισής τουλάχιστον ώρας (30 λεπτά) από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων.

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Η εξέταση του Πρακτικού Μέρους διενεργείται μετά τη λήξη των Εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και η κατανομή σε ομάδες γίνεται με βάση τον διαθέσιμο εργαστηριακό χώρο.

Ώρα έναρξης εξετάσεων Πρακτικού Μέρους: 13:00.  

Διάρκεια Εξέτασης Πρακτικού Μέρους δύο (2) ώρες περίπου, ανά ομάδα εξεταζομένων. Η ώρα λήξης του Πρακτικού Μέρους συνολικά διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζομένων ανά ειδικότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1) Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους θα σας γνωστοποιείται κατά την προσέλευσή σας στα Εξεταστικά Κέντρα.

2) Τα ατομικά σας στοιχεία συμπληρώνονται με προσοχή στο Δελτίο Εξέτασης Πρακτικού Μέρους και αντιπαραβάλλονται με εκείνα του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σε ισχύ.

3) Κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους καλείστε να εκτελέσετε τις ασκήσεις του Φύλλου Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων, ακολουθώντας τις προκαθορισμένες οδηγίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Εξεταστών.

ΤΕΛΟΣ

Κατά τη διάρκεια του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, έχετε υποχρέωση τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου και των Επιτηρητών.

Η παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και οδηγεί σε αποκλεισμό από την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους ή του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!