Πανελλήνιες Εξετάσεις
Πέμπτη Απρίλιος 02, 2020
logo_001.jpg

Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., έτους 2015 (27-5-2015)

- Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου και Χίου: στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά

- Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου: στη  Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας