Οικονομικά θέματα
Τετάρτη Οκτώβριος 05, 2022
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2016

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουλίου 2016

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουλίου 2016

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουνίου 2016

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουνίου 2016

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μαΐου 2016

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μαΐου 2016