Οικονομικά θέματα
Δευτέρα Δεκέμβριος 06, 2021
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2016