Οικονομικά θέματα
Τετάρτη Οκτώβριος 05, 2022
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017