Οικονομικά θέματα
Τετάρτη Οκτώβριος 05, 2022
logo_001.jpg

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Απριλίου 2017

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Απριλίου 2017

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μαρτίου 2017

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μαρτίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017 (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014)

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016