Ανακοινώσεις
Κυριακή Ιούλιος 12, 2020
logo_001.jpg

Πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων υποψηφίων προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας για την επιλογή  Προϊσταμένων  Κέντρων Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής  Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ), ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων των υποψηφίων Προϊσταμένων στα Κ.Ε.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ των Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ των Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ