Ανακοινώσεις
Πέμπτη Απρίλιος 02, 2020
logo_001.jpg

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Π.Σ.Δ. και πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό από το 2ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Π.Σ.Δ.

Επιπρόσθετα, στην παρακάτω διεύθυνση θα βρείτε επιμορφωτικό υλικό για τη διεξαγωγή σύγχρονων και ασύγχρονων τηλεκπαιδεύσεων.

http://vaigaiou.pde.sch.gr/2pekes/site/blog/2019/01/24/elearning/

Δελτίο Τύπου για την έναρξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Την Τρίτη 17 Μαρτίου,  το Υπουργείο Παιδείας πραγματοποίησε τη δεύτερη κατά σειρά τηλεδιάσκεψη, με θέμα την υλοποίηση των προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, τα οποία αρχίζουν να εφαρμόζονται σταδιακά κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες προς όφελος των μαθητών/τριών. Στην τηλεδιάσκεψη αυτή συμμετείχαν η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης  Β. Αιγαίου, κ. Μαρία Παπαδανιήλ, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Δ/θμιαςΕκπ/σης Λέσβου, Χίου και Σάμου, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου και 2ου ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου, όλα τα ΓΕΛ του Β. Αιγαίου, καθώς, επίσης, και πάνω από 700 ΓΕΛ από όλη την Ελλάδα.

Στην έναρξη της τηλεδιάσκεψης απηύθυναν χαιρετισμό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, και η Γενική Γραμματέας Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, κ. Αναστασία Γκίκα, τονίζοντας ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο, για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.Στη συνέχεια δόθηκαν οι οδηγίες από τους ειδικούς προς τις ομάδες στήριξης κάθε σχολείου και τους εκπαιδευτικούς για την εγκατάσταση και τη χρήση της εφαρμογής. Ακολούθησαν απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Β. Αιγαίου και όλες οι Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς της είναι έτοιμες για την εφαρμογή του προγράμματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης άμεσα στους μαθητές της Γ’  Λυκείου και σύντομα και στους υπόλοιπους μαθητές όλων των τάξεων των σχολικών μονάδων.  Είναι ένα μεγάλοεγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης.  Γι’ αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσωτους Διευθυντές/τριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές/ντριες όλων των σχολικών μονάδων,τις ομάδες στήριξης αλλά και κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά για την προσπάθεια που καταβάλλουν. Καλή  δύναμη σε όλους!

 

----> Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση