Ανακοινώσεις
Κυριακή Ιούλιος 12, 2020
logo_001.jpg

Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., γνωστοποιεί τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου, όπως αυτός κυρώθηκε με την αριθμ. 6706/19-11-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης  για την τοποθέτηση Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου  Αιγαίου

Υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης