Ανακοινώσεις
Κυριακή Ιούλιος 12, 2020
logo_001.jpg

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών και επιπλέον μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για Π.Υ.Σ.Δ.Ε. & Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

Βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας (για Π.Υ.Σ.Δ.Ε. & Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό επιπλέον μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου με τη σύνθεση της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Συμβούλια Επιλογής)

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για ορισμό επιπλεόν μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια)

Βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας (για ορισμό επιπλεόν μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια)