Ανακοινώσεις
Κυριακή Ιανουάριος 26, 2020
logo_001.jpg

Προσωρινοί Αξιλογικοί Πίνακες Υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) Βορείου Αιγαίου

Επισυνάπτονται:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΏΝ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΏΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03, ΠΕ80 ΚΑΙ ΠΕ83 ΣΤΑ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

Οι Υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων και συγκεκριμένα από την Παρασκευή  22-03-2019 έωςκαι την Τετάρτη 27-03-2019.

Οι εντάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (για το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Ιδιοχείρως στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής (Ελ. Βενιζέλου 26) με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου ή

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e- mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  mail@vaigaiou. pde.sch.gr ή

μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 22510 – 48155