Ανακοινώσεις
Τρίτη Δεκέμβριος 06, 2022
logo_001.jpg

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης και ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης σχολικού έτους 2020-2021

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 120779/Δ5/14-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.


     Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 120779/Δ5/14-09-2020 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
     Οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, όπως υποβάλουν, από την Τετάρτη 23-09-2020 έως και την Παρασκευή 25-09-2020, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021.
Τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ. 120779/Δ5/14-09-2020 σχετικό.