Ανακοινώσεις
Κυριακή Μάιος 26, 2024
logo_0012.jpg

Ανάρτηση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Αρμοδιότητας ΠΔΕ Β.Αιγαίου

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του ως άνω Πίνακα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 17-02-2023 έως και την Τρίτη 21-02-2023 και ώρα 14:00’.

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας

Υποψήφιοι για εξέταση στην Ξένη Γλώσσα