Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Πέμπτη Σεπτέμβριος 24, 2020
logo_001.jpg

6ο Διεθνές Συνέδριο για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015 (20-11-2015)

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2015, στο PIERCE-The American College of Greece, στην Αγία Παρασκευή, Αθήνα, και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε. όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία, παρακαλούνται να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση :http://primarymusic.gr/conference2015/index el.php