Ανακοινώσεις
Τρίτη Οκτώβριος 19, 2021
logo_001.jpg

Κατανομή πιστώσεων κλάδων ΕΕΠ ΠΕ30 και ΠΕ21-26

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου, σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με την Πράξη ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας προσκαλεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα λειτουρικά κενά, τα οποία αναφέρονται στην παρακάτω ανακοίνωση

Ανακοίνωση ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου (κατανομή πιστώσεων)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) (docx) (pdf)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ21-26 (Λογοθεραπευτών) (docx) (pdf)

Ατομικά στοιχεία για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ30 και ΠΕ21-26 (docx) (pdf)

Πρόσληψη και τοποθέτηση -διάθεση προσωρινών αναπληρωτών κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2017-18 [ΟΠΣ 5009808]

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεσηπροσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ  5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσληψη και τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΕΒΠ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου, σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με την Πράξη ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας προσκαλεί σήμερα Πέμπτη 12 Οκτωβρίου και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα λειτουρικά κενά, τα οποία αναφέρονται στην παρακάτω ανακοίνωση

Ανακοίνωση ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου (κατανομή πιστώσεων)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ( docx ) (pdf)

Δήλωση προτίμησης για αναοπληρωτές ΕΒΠ (docx) (pdf)

Ατομικά στοιχεία για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΕΒΠ (docx) (pdf)

Κατανομή πιστώσεων και κατάθεση δηλώσεων προτίμησης για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ25

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας παρακαλεί σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 27  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα κατωτέρω λειτουργικά κενά:

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου

Δήλωση προτίμησης για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ25 (pdf) (doc)

Ατομικά στοιχεία (pdf) (doc)