Ανακοινώσεις
Πέμπτη Απρίλιος 02, 2020
logo_001.jpg

Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΣΔΕΥ και ΚΕΔΔΥ (18-10-2015)

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ? ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ? ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ? ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ? ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κατανομή των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στην Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου και κατάθεση δηλώσεων προτίμησης στα λειτουργικά κενά (14-10-2015)

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού  (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας παρακαλεί τη ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα λειτουργικά κενά. ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ.

Κατανομή πιστώσεων στα λειτουργικά κενά

Δήλωση προτίμησης ΕΕΠ

Δήλωση προτίμησης ΕΒΠ

Δήλωση ατομικών στοιχείων

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) (8-10-2015)

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) των υποψηφίων για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚE.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με ισχύ για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Οριστικοί πίνακες (excel)

Ανάρτηση προσωρινών αναλυτικών πινάκων μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους ΕΕΠ και αναπληρωτών από τον ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2015 -16 (17-9-2015)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι στη Μυτιλήνη σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2015 και σύμφωνα: α) με τη με αριθμ. πρωτ. 126653/Δ3/06-05-2015 (AΔΑ:7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ) πρόσκληση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015- 2016και β) τη με αριθμ. 5η/16-09-2015 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Βορείου Αιγαίου με θέμα: «Συνάφεια των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης των υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)», αναρτήθηκαν οι προσωρινοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015 -16.

Σύμφωνα με την ανωτέρω (α) σχετική πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ., ορίζεται προθεσμία δύο (02) εργάσιμων ημερών, για την υποβολή από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεων επί των προσωρινών Πινάκων.

Δελτίο τύπου

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης

Έντυπο ενστάσεων

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 2015-16 (7-8-2015)

Το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλεί τους υποψηφίους των κλάδων αυτών να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του...