Ανακοινώσεις
Πέμπτη Απρίλιος 02, 2020
logo_001.jpg

Κατανομή πιστώσεων και κατάθεση δηλώσεων προτίμησης για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ25

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας παρακαλεί σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 27  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα κατωτέρω λειτουργικά κενά:

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου

Δήλωση προτίμησης για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ25 (pdf) (doc)

Ατομικά στοιχεία (pdf) (doc)

Κατάθεση αιτήσεων, δικαιολογητικών προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη

Η Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΕΕΠ-ΕΒΠ την εγκύκλιο κατάθεσης αιτήσεων, δικαιολογητικών προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη.

Μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) -  Κατάθεση αιτήσεων, δικαιολογητικών προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη

Καταγραφή προϋπηρεσιών ΕΒΠ 2017-18

Καταγραφή προϋπηρεσιών ΕΕΠ 2017-18

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη (pdf) (docx)

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε προγράμματα ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2017-18

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την με αριθμ. 65475/Δ3/20-4-2017 (ΦΕΚ 1369/τ. Β?/21-4-2017) Πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ και την αριθμ. 5η 05-09-2017 Πράξη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα μας οι αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και Παράλληλη στήριξη και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και Παράλληλη στήριξη.

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ για ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Δελτίο τύπου για τις προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017-18

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017-18

 

Κατανομή πιστώσεων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε δομές Ειδικής Αγωγής και πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας παρακαλεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα κατωτέρω λειτουργικά κενά

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου για την κατανομή των πιστώσεων

Υπέυθυνση δήλωση ατομικών στοιχείων ΕΕΠ/ΕΒΠ

Δήλωση προτίμησης αναπληρωτή ΕΒΠ

Δήλωση προτίμησης αναπληρωτή ΠΕ21-26

Δήλωση προτίμησης αναπληρωτή ΠΕ23

Δήλωση προτίμησης αναπληρωτή ΠΕ25

Δήλωση προτίμησης αναπληρωτή ΠΕ28

Δήλωση προτίμησης αναπληρωτή ΠΕ29

Δήλωση προτίμησης αναπληρωτή ΠΕ30

Οριστικοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για το διδακτικό έτος 2017 -18

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι οριστικοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για το διδακτικό έτος 2017 -18.

Δελτίο Τύπου

Απόφαση κύρωσης οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ με ισχύ για το σχολικό έτος 2017-18

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ με ισχύ για το σχολικό έτος 2017-18

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ με ισχύ για το σχολικό έτος 2017-18 [ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ] (με τις προτιμήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών)