Ανακοινώσεις
Πέμπτη Απρίλιος 02, 2020
logo_001.jpg

Ανακοίνωση ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίο περί κατανομής πιστώσεων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας παρακαλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα λειτουργικά κενά που αναφέρονται στο με αριθμ. 1 συνημμένο έγγραφο.

1) Κατανομή πιστώσεων σύμφωνα με την από 18-12-2017 ανακοίνωση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου

2) Δήλωση προτίμησησης ΕΒΠ (docx) (pdf)

3) Δήλωση προτίμησης ΕΕΠ ΠΕ21-26 (docx) (pdf)

4) Δήλωση προτίμησης ΕΕΠ ΠΕ25 (docx) (pdf)

5) Δήλωση προτίμησης ΕΕΠ ΠΕ30 (docx) (pdf)

6) Ατομικά στοιχεία (docx) (pdf)

Μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) - Κατάθεση αιτήσεων, δικαιολογητικών προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ να ελέγξουν τις προϋπηρεσίες τους και το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους, στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου εγγράφου, ώστε να γίνει ορθή η μισθολογική κατάταξή τους.

Μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ-Κατάθεση αιτήσεων, δικαιολογητικών προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη.

Πίνακας προϋπηρεσιών για μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη (docx) (pdf)

Κατανομή πιστώσεων κλάδων ΕΕΠ ΠΕ30 και ΠΕ21-26

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου, σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με την Πράξη ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας προσκαλεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα λειτουρικά κενά, τα οποία αναφέρονται στην παρακάτω ανακοίνωση

Ανακοίνωση ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου (κατανομή πιστώσεων)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών) (docx) (pdf)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ21-26 (Λογοθεραπευτών) (docx) (pdf)

Ατομικά στοιχεία για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ30 και ΠΕ21-26 (docx) (pdf)

Πρόσληψη και τοποθέτηση -διάθεση προσωρινών αναπληρωτών κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2017-18 [ΟΠΣ 5009808]

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεσηπροσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ  5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσληψη και τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Κατανομή πιστώσεων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΕΒΠ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου, σας ανακοινώνει την κατανομή των πιστώσεων, σύμφωνα με την Πράξη ΕΣΠΑ που μας χορηγήθηκαν, και σας προσκαλεί σήμερα Πέμπτη 12 Οκτωβρίου και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 να καταθέσετε δήλωση προτίμησης στα λειτουρικά κενά, τα οποία αναφέρονται στην παρακάτω ανακοίνωση

Ανακοίνωση ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου (κατανομή πιστώσεων)

Δήλωση προτίμησης για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ( docx ) (pdf)

Δήλωση προτίμησης για αναοπληρωτές ΕΒΠ (docx) (pdf)

Ατομικά στοιχεία για αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΕΒΠ (docx) (pdf)