Δελτία Τύπου
Τρίτη Νοέμβριος 29, 2022
logo_001.jpg

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2015, ολοκληρώθηκε η παράδοση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου από την κα Μαρία Παπαδανιήλ στον νέο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου κ. Αριστείδη Καλάργαλη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Την εκτενή ενημέρωση του νέου Περιφερειακού Διευθυντή σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα διοίκησης και ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων των νήσων Βορείου Αιγαίου, συνόδευσαν οι ευχές της προκατόχου του για δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του, καθώς και η αντιφώνηση του νέου Διευθυντή για δημιουργική συνέχεια στους στόχους της απερχόμενης Διευθύντριας.

                                                                                                                 

 

Ευχαριστήρια Επιστολή

Ευχαριστήρια επιστολή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2013 ? 2015

Απολογισμός Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου 2013-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ EUROSCOLA ? ΗΜΕΡΙΔΑ 16/04/15 (22-1-2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ EUROSCOLA ? ΗΜΕΡΙΔΑ 16/04/15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΚΠΕ (18-12-2014)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου κ.Μαρία Παπαδανιήλ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συμμετείχε στην προγραμματική συνάντηση εργασίας της Σ.Ε.Κ.Π.Ε.Βορείου Αιγαίου 2014-2015, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Ομηρούποληςστην περιοχή της Κλειδούς(Βροντάδος Χίου), την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014, 10:00 π.μ.-14:30 μ.μ. Η εν λόγω συνάντηση διοργανώθηκε, φιλοξενήθηκε και συντονίστηκε από το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου του, των δράσεων ενηλίκων της Δια Βίου Μάθησης και των συντονιστικών αρμοδιοτήτων του (σύμφωνα με το υπ? αριθμ. 132905/Γ7  22-08-2014έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

 

Αντικείμενο της συνάντησης  υπήρξε η επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων αναφορικά με:

α.  τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου των οικείων ΚΠΕ (συγκεκριμένα, επιμορφώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικό υλικό, δίκτυα, δημοσιοποίηση, συνεργασίες με φορείς κλπ.)

β. τις προτεραιότητες ως προς την επιλογή θεματικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων/επιμορφωτικών δράσεων/δικτύων/εκπαιδευτικού υλικού/δράσεων Δια Βίου Μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των εκπαιδευτικών μονάδων στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης για την αειφορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εθνική πολιτική και τα σχετικά εγκεκριμένα ΤΔ έργων ΕΣΠΑ των ΚΠΕ

γ. την ορθολογική ποσοτική και ποιοτική κατανομή των παραπάνω δράσεων ανά ΚΠΕ.

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη της συνάντησης, ενώ ταυτόχρονα άδραξε την ευκαιρία προκειμένου να καταθέσει εμπειρίες και προτάσεις για τα υπό συζήτηση θέματα, καθώς και να συγχαρεί θερμά τους βασικούς εισηγητές της Σ.Ε.Κ.Π.Ε.:

o   Σπυράκη Σταύρο, Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.Π.Ε.  Β. Αιγαίου  και Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου.

o   Καλδέλλη Ηλέκτρα, Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλα Λέσβου.

o   Βροχαρίδου Ανατολή, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Χίου

o   Τσιροπινά Στέλλα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Χίου

o   Χατζηγεωργίου Τριάδα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

o   Τζουρά Μαρία, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

o   Παππά Πέλλα-Πέλλη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου

 

Βασικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη ήταν η στενή συνεργασία ΚΠΕ και Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη και ταχύτερη διάχυση της πληροφορίας, των καλών πρακτικών και της εκάστοτε δράσης των ΚΠΕ εντός και εκτός σχολικής μονάδας, όπως και η ένταξη των αντίστοιχων δράσεων στο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου».

 

 

                                                                                                              Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

                                                                                                       Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

                                                                                                                ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ