Οικονομικά θέματα
Δευτέρα Δεκέμβριος 06, 2021
logo_001.jpg

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Απριλίου 2017

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Απριλίου 2017

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μαρτίου 2017

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μαρτίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017 (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014)