Οικονομικά θέματα
Κυριακή Μάιος 31, 2020
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2016

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουλίου 2016

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουλίου 2016

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουνίου 2016

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουνίου 2016