Ανακοινώσεις
Κυριακή Ιούλιος 12, 2020
logo_001.jpg

Αναπροσαρμοσμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας της, γνωστοποιεί τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα με βάση τα αντικειμενικά μόρια, όπως αυτός καταρτίστηκε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων  από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ  Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ