Ανακοινώσεις
Τρίτη Αύγουστος 09, 2022
logo_001.jpg

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λειτουργία της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 σε χώρους εργασίας, σας ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό κατόπιν ραντεβού.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251048160

 

Κατά την προσέλευση του κοινού η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 125910/Δ5/06-10-2021 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
     Οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, όπως υποβάλουν, από τη Δευτέρα 11-10-2021 έως και την Παρασκευή 15-10-2021, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022.
Δικαίωμα υποβολής έχουν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. 125910/Δ5/06-10-2021 πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ..

 

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 125910/Δ5/06-10-2021 πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 

Υποκατηγορίες