Ανακοινώσεις
Τρίτη Ιανουάριος 18, 2022
logo_001.jpg

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λειτουργία της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 σε χώρους εργασίας, σας ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό κατόπιν ραντεβού.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251048160

 

Κατά την προσέλευση του κοινού η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών και επιπλέον μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για Π.Υ.Σ.Δ.Ε. & Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

Βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας (για Π.Υ.Σ.Δ.Ε. & Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό επιπλέον μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου με τη σύνθεση της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Συμβούλια Επιλογής)

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για ορισμό επιπλεόν μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια)

Βεβαίωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας (για ορισμό επιπλεόν μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια)

Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., γνωστοποιεί τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου, όπως αυτός κυρώθηκε με την αριθμ. 6706/19-11-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης  για την τοποθέτηση Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου  Αιγαίου

Υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης

Πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων υποψηφίων προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας για την επιλογή  Προϊσταμένων  Κέντρων Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής  Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ), ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων των υποψηφίων Προϊσταμένων στα Κ.Ε.Σ.Υ. Βορείου Αιγαίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ των Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ των Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποκατηγορίες