Ανακοινώσεις
Παρασκευή Μάιος 20, 2022
logo_001.jpg

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λειτουργία της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 σε χώρους εργασίας, σας ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό κατόπιν ραντεβού.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251048160

 

Κατά την προσέλευση του κοινού η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, γνωστοποιεί τους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ανά κλάδο, στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Βορείου Αιγαίου, όπως αυτοί κυρώθηκαν με την αριθμ. Φ.351.1/28/156472/Ε3/20-09-2018 Υπουργική Απόφαση.

Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης για την τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Βορείου Αιγαίου

Ανακοινοποίηση τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων Υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου

Η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, γνωστοποιεί τους τελικούς αναμορφωμένους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ανά κλάδo, στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)  Βορείου Αιγαίου με βάση τα αντικειμενικά μόρια, όπως αυτοί καταρτίστηκαν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων  από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Επισυνάπτονται:

Τελικοί αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες Υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου

Η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, γνωστοποιεί τους τελικούς αναμορφωμένους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ανά κλάδo, στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)  Βορείου Αιγαίου με βάση τα αντικειμενικά μόρια, όπως αυτοί καταρτίστηκαν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων  από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Επισυνάπτονται:

 

Ανακοίνωση για τις συνεντεύξεις των Υποψηφίων για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στην Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

Ενημερώνουμε τους /τις υποψήφιους/ες για τις θέσεις των  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 06-08-2018 έως 09-08-2018 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου , Ελ. Βενιζέλου 26 στη Μυτιλήνη.

Ανακοίνωση για τις συνεντεύξεις των Υποψηφίων για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στην Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

 

Υποκατηγορίες