Ανακοινώσεις
Παρασκευή Μάιος 27, 2022
logo_001.jpg

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λειτουργία της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 σε χώρους εργασίας, σας ενημερώνει ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό κατόπιν ραντεβού.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251048160

 

Κατά την προσέλευση του κοινού η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Βορείου Αιγαίου

Ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) Βορείου Αιγαίου,  με έδρες τη Μυτιλήνη και τη Χίο, όπως αυτές ορίζονται στην  αριθμ. Φ. 351.1/3/100766/Ε3/19-06-2018 (ΦΕΚ 2316 τ. Β΄/19-6-2018), Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: "Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που αρχίζειαπό την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 έως  και τη Δευτέρα  2 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Βορείου Αιγαίου

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (μορφή Microsoft Office Word)

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου καλεί τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου που επιθυμούν να οριστούν σε θέση:

α)  αναπληρωτή του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Βορείου Αιγαίου (περίπτωση αα’  της  παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018.

β) μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Βορείου Αιγαίου (περιπτώσεις γγ’  της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018.

να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, αυτοπροσώπως ή μέσω FAX, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιοποιημένη ως αρχείο εικόνας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης 

Παράλληλα, η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου καλεί και τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου που επιθυμούν να οριστούν μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Βορείου Αιγαίου (περιπτώσεις δδ’ της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018) να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις, οι οποίες θα συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, και θα κατατεθούν στην οικεία Διεύθυνση το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Υποκατηγορίες