Οικονομικά θέματα
Δευτέρα Ιούνιος 01, 2020
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017 (σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014)

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016