Οικονομικά θέματα
Δευτέρα Δεκέμβριος 06, 2021
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2019

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σημαιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια σημαιών

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2019

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2019