Οικονομικά θέματα
Σάββατο Νοέμβριος 16, 2019
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017