Οικονομικά θέματα
Τετάρτη Μάιος 18, 2022
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού  Αυγούστου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2021

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2020

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2020

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2020

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2020