Οικονομικά θέματα
Τρίτη Νοέμβριος 29, 2022
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2022

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2022

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού  Αυγούστου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2021