Οικονομικά θέματα
Τετάρτη Μάιος 18, 2022
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβροουαρίου 2022

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβροουαρίου 2022

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2022

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2022

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2021

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2021