Οικονομικά θέματα
Κυριακή Μάιος 31, 2020
logo_001.jpg

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου 2017

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου 2017